Този сайт използва "бисквитки", с цел подобряване качеството на услугите. Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на "бисквитки".

Условия за ползване

1. Цел на Общите условия.
1.1 Настоящите условия имат за цел да регулират отношенията между сайта
www.ishop.bg и клиентите на фирменият каталог на Ай Шоп ЕООД, както и
нашите взаимни права и задължения. Ако вземете решение да пазарувате от този
интернет магазин е нужно да се съгласите с общите условия за ползване.
1.2 Посещавайки сайта ishop.bg вие се съгласявате да спазвате следните
"Условия за ползване". Ако не желаете да спазвате "Условията за ползване", моля не
използвайте този сайт.
1.3 Сайтът ishop.bg е собственост на Ай Шоп ЕООД.
1.4 Цените на всички артикули в сайта ishop.bg се калкулират единствено в
български левове.


2. Как се осъществява доставката и плащането?
2.1 Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на 1-2 работни дни. Куриерската
фирма, с която работим e Спиди АД.
2.2 Плащането се осъществява чрез наложен платеж при получаването на пратката.
2.3 След пускането на поръчка в ishop.bg е сключен договор между Ай Шоп
ЕООД и потребителя за покупка на поръчаните от клиента продукти.
2.4 Всеки един продукт изпратен от ishop.bg до клиент се застрахова срещу
повреди възникнали при нейното транспортиране. Застраховката се извършва за сметка
на ishop.bg. При получаване на закупената стока, клиентът се задължава да я
прегледа и да се увери за нейната цялост и изправност в присъствието на куриера. При
наличие на повреда/и, клиентът се задължава в присъствието на куриера да състави
двустранен констативен протокол за повредена стока. В случаите, в които не се състави
в присъствието на куриера протокол, клиентът няма право да предявява каквито и да е
претенции към ishop.bg.
2.5 В случаите, в които бъде доставена пратка повредена при нейното транспортиране
до клиента, ishop.bg за своя сметка изпраща идентичен продукт до клиента
веднага щом получи копие от съставения протокол, но не по-късно от 2 работни дни.
2.6 В случаите, в които бъде доставена пратка, повредена при нейното транспортиране
до клиента и куриера не е пожелал да изчака прегледа на пратката е нужно
НЕЗАБАВНО да сигнализирате до централата на куриера и/или на ishop.bg


3. Условия за предоставяне на лични данни.
3.1 Регистрирайки се в сайта ishop.bg, клиентът трябва да предостави част от
личните си данни, необходими за изпълнение на поръчката.
3.2 Данните , които клиента предоставя на ishop.bg: име, град, адрес, телефон
и електронна поща.
3.3 Ай Шоп ЕООД е регистриран оператор на лични данни. ishop.bg поема задължението, че предоставените лични данни, няма да бъдат публично обявявани или предоставяни на трети лица. Ай Шоп ЕООД гарантира, че личните контакти на клиентите няма да бъдат използвани за злоупотреба или нежелани съобщения, които са извън дейността на търговеца. Ай Шоп ЕООД носи отговорност пред закона за използване на личната информация на своите клиенти.
3.4 Потребителите не са длъжни да предоставят лична информация, но в такъв случай при поръчки от дистанционни разстояние, ishop.bg не сключва договор с потребителя и не носи отговорност за неустойки.


4. Условия за отказ на поръчка.
4.1 Всеки клиент на ishop.bg има право да откаже изпратена поръчка в следните случаи:
А. Поръчката е сгрешена и клиента се обади на някой от посочените телефони в ishop.bg преди пратката да бъде изпратена от наш склад.
Б. Сгрешен наложен платеж.
В. Ако потребителя получи различни, или не е получил всички поръчани продукти.
Г. Ако потребителя получи продукти с дефекти, различни от транспортни повреди.
4.2 Клиента няма право да се откаже от поръчката в следните случаи:
А. Ако е потвърдил поръчката и не съществува нито един от посочените в 4.1 случаи.
Б. Ако потребителя сам е сгрешил избора на поръчаните продукти.
В. Не спази указанията в т. 2.4
4.3 Връщането на поръчка може да се осъществи само, ако изпратените продуктите се върнат в добър търговски вид.
4.4 Ако отказът е по вина на ishop.bg, разходите за връщане на поръчката се поемат от продавача.
4.5 Ако отказа е по вина на потребителя, и ishop.bg е дал съгласието си , разходите да са за сметка на купувача.
4.6 Всеки един отказ от поръчка може да се осъществи на място във физическите магазини, по телефона или чрез формат за контакт.
4.7 Отказ на поръчка може да се осъществи в рамките на месец от получаването на продуктите.


5. Условия за връщане на закупена стока.
5.1 Важат правилата от точка 4.1 до точка 4.7
5.2 Потребителят има право в 7 дневен срок да върне закупената от него стока в търговски вид, в оригинална опаковка и придружен с издадения касов бон.


6. Условия на замяна на поръчана от клиента стока.
6.2 Важат правилата от точка 4.1 до точка 4.7


7. Невъзможност търговецът да достави стоката.
7.1 При невъзможност ishop.bg да изпълни поръчката, вашата заявка ще бъде приета и ще получите повторно обаждане веднага след като стоката бъде в наличност.
7.2 ishop.bg не носи отговорност и не дължи неустойки при изчерпването на количествата на даден продукт или забавянето на неговата доставка.


8. Издаване на Касов Бон.
8.1 ishop.bg има за цел да спазва финансовите закони на Република България и се задължава да издава касов бон за стойността на поръчаните продукти.
8.2 При неналичието на касов бон в изпратена поръчка, може да изисквате такъв.
8.3 На касовата бележка са предоставени всички данни за юридическото лице Ай Шоп ЕООД.


9. Предоставяне услуги и стока от ishop.bg.
9.1 ishop.bg предоставя на своите клиенти стоки, както за извършване на хоби детектинг, така и професионална апаратура.


10. Задължения на Ай Шоп ЕООД относно предоставянето на информация на купувача.
10.1 ishop.bg се задължава да предостави на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор, която включва:
A. начин на получаване на стоката, условия на застраховка срещу транспортни повреди
Б. цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;
В. наличие на стоката или услугата;
Г. опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата;
10.2 ishop.bg не носи отговорност за сгрешена информация в интернет сайта. При наличие на такава, моля сигнализирайте на някой от посочените телефони.


11. Отговорност при неправилна употреба на продукти.
11.1 ishop.bg не носи отговорност при неправилно използване на стоката


12. Промяна на условията.
12.1 ishop.bg запазва правото си да променя настоящите условия за ползване без предварително да предупреждава потребителите за това.

 

Допълнение към Общите условия за онлайн покупка на кредит


Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.ishop.bg посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва      предвидената процедура.
 
Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика.  Ай Шоп ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Ай Шоп ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Ай Шоп ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 2 (два) дни и започва да тече от момента, в който Ай Шоп ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.  Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.


13.Онлайн спорове
Евентуалните спорове, възникнали между Ай Шоп ЕООД и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство.

За повече информация може да намерите тук:  ЕС Потребители