Какъв е нискочестотният металотърсач?

Най-често използваните  металотърсачи са нискочестотни, предаващи енергия на една честота, която обикновено варира от 3 kHz до 30 kHz.

Предимства на нискочестотните металотърсачи

Повечето почви, в които търсите имат само лека минрализация. В тези среди, ниската честота на тези металотърсачи предлага по-големи дълбочинни способности, повишена целева идентификация (Target ID) и по-добрa дискриминация. Този вид металотърсачи са енергийно ефективни и по-малко податливи на външен шум и смущения. На кратко, това е най-подходящата технология за откриване на широка  гама от предмети при най-подходящите условия.

Какво трябва да знаете за нискочестотните металотърсачи:

  • Често са наричани и едночестотни или детектори с продължителна вълна

  • Соленоводна среда и силно минерализираните почви могат да намалят дълбочината и точността на целевата идентификация. Пулс индуктивните детектори често са предпочитани в тази категория.

  • Нискочестотните детектори са по-чувствителни към по-високо проводими метали като сребро или мед. По-високочестотните са по-чувствителни към средно проводимите метали като злато, платина или олово.


Съвет: функция грунд баланс

Нивата на минерализация на почвата често се променят, а това може да създаде нестабилна производителност на металотърсача. По-висок клас детектори с функция Грунд баланс позволяват на потребителя да го настройва спрямо промените в условията. Металотърсачът с Грунд баланс фунцкия позволява калибрация към променящите се условия на почвата, което води до по-голяма дълбочина на целта за откриване, по-точна целева информация и по-тиха работа на металотърсача.