Магазин за металотърсачи, аксесоари и всичко необходимо за Вашето хоби- iShop
Продукти в количка

Декларация за поверителност

Ние от фирма „АйШоп“ ЕООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на ISHOP.BG, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.
1.      КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ISHOP.BG  е търговското наименование на „АйШоп“ ЕООД, българско юридическо лице със седалище: гр. Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич 2, вписано в Търговския регистър под номер 200349705 , единен данъчен регистрационен номер BG200349705  (наричано по-долу „ISHOP.BG“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на ISHOP.BG, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес: office@ISHOP.BG или по обикновена поща или куриер до адрес гр. София, ул. инж. Георги Белов 17 ет 5 – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на ISHOP.BG.

2.      КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

  • Когато си създавате профил в ISHOP.BG, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
  • Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на ISHOP.BG като:  пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
  • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

3.      КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО?

3.1.     Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

3.1.1.  Предоставяне на услуги на ISHOP.BG във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

3.1.1.1.1.  Създаване и управление на профил в платформата на ISHOP.BG

3.1.1.1.2.  Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

3.1.1.1.3.  Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

3.1.1.1.4.  Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

3.1.1.1.5.  Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

3.1.1.1.6.  Отпускане на кредит чрез eCredit, в сътрудничество с нашите партньори

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ISHOP.BG и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство

3.1.2.  Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

3.1.3.  Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята кошница“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

  • промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;
  • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
  • се свържете с ISHOP.BG, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

3.1.4.  Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

  • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ISHOP.BG срещу кибератаки;